C.C.S. Croneprijzen

De C.C.S. Crone-prijs is de tweejaarlijkse oeuvreprijs van de gemeente Utrecht voor auteurs uit de gemeente of regio Utrecht. De prijs bedraagt € 10.000 en wordt toegekend voor een oeuvre. Elk ander jaar worden maximaal drie stipendia uitgereikt aan beloftevolle auteurs. Zie hieronder de ontvangers van de C.C.S. Crone Prijzen sinds 2002.

In 2018 worden er weer C.C.S. Crone Stipendia uitgereikt.
Klik hier om je aan te melden.

© Keke Keukelaar / Beeldunie
© Keke Keukelaar / Beeldunie
©Mark Kohn / Beeldunie
©Mark Kohn / Beeldunie
©Alessandro Cani
©Alessandro Cani
© Keke Keukelaar / Beeldunie
© Keke Keukelaar / Beeldunie
© Shody Careman
© Shody Careman
© Corbino
© Corbino
©Ruud Pos
©Ruud Pos
©Gerlinde de Geus
©Gerlinde de Geus

C.C.S. Crone Stipendia

De Gemeente Utrecht nodigt beloftevolle Utrechtse auteurs uit zich aan te melden voor de C.C.S. Crone-stipendia. De stipendia bedragen € 2.500,- en zijn bedoeld om een volgende publicatie mogelijk te maken. Elk jaar worden maximaal drie stipendia uitgereikt. De stipendia worden uitgereikt tijdens het International Literature Festival Utrecht (15 – 29 september) in Utrecht. Inzenden kan vóór 6 augustus 2018, 12.00 uur. Zie hieronder voor de inzendprocedure.

Een beloftevolle Utrechtse auteur is:

- een auteur die een contract heeft met een uitgeverij voor een eerste publicatie ofwel reeds één, maximaal drie publicaties op zijn naam heeft staan bij een reguliere uitgeverij.

- een auteur die inwoner is van de gemeente Utrecht of directe omgeving.

Voldoet u aan deze voorwaarden, en wilt u voor het stipendium in aanmerking komen, meld u dan schriftelijk aan vóór maandag 6 augustus, 12.00 uur:
Bij voorkeur per e-mail: crone@hetliteratuurhuis.nl
Ofwel per post: C.C.S. Crone Prijzen Gemeente Utrecht, p/a Het Literatuurhuis, Oudegracht 237, 3511 NK Utrecht

Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen, als de volgende informatie is bijgevoegd:

- een motivatie waarom het stipendium bijdraagt aan de publicatie van nieuw werk
- een voorbeeld van eigen werk (poëzie: maximaal 5 à 6 kantjes A4 of proza: maximaal 10 kantjes A4. Niet langer!)
- een curriculum vitae met een overzicht van eerdere publicaties of een kopie van een contract met een uitgeverij.

- Indien er reeds een, twee of drie werken zijn gepubliceerd ontvangt de jury graag minimaal één van deze publicaties meegestuurd met de inzending.

- adres, telefoon en bankrekeningnummer (met een kopie van een bankafschrift als bewijs)

Procedure:

  1. Inzenders ontvangen een bevestiging van ontvangst.
  2. De organisatie beoordeelt of inzendingen voldoen aan bovengenoemde criteria. Indien dat niet of onvoldoende het geval is, kan een inzending op formele gronden worden uitgesloten van deelname.
  3. Uit alle inzendingen wijst de beoordelingscommissie drie laureaten aan. Deze benoemingen worden publiekelijk bekend gemaakt, nadat de laureaten door de organisatie op de hoogte zijn gebracht.
  4. De laureaten worden uitgenodigd voor en worden geacht aanwezig te zijn bij de uitreiking tijdens het International Literature Festival Utrecht (16-29 september). De datum van de uitreiking zal ten spoedigste aan inzenders worden medegedeeld.
  5. Ontvangers van het stipendium verklaren zich bereid met het opnemen van de volgende tekst in de roman, de bundel of de publicatie die met behulp van het stipendium tot stand is gekomen: “Voor het schrijven van dit werk ontving de auteur een C.C.S. Crone Stipendium van de gemeente Utrecht.”

De winnaars van de C.C.S. Crone Stipendia 2017 waren Gerda Blees, Patrick Pouw en Tom Hofland.

Voor meer informatie of met vragen kunt u mailen naar crone@hetliteratuurhuis.nl

 

©Anna van Kooij
©Anna van Kooij
©Coll. Werry Crone
©Coll. Werry Crone
©Coll. Werry Crone
©Coll. Werry Crone
©Coll. Werry Crone
©Coll. Werry Crone
©Coll. Werry Crone
©Coll. Werry Crone
©Coll. Werry Crone
©Coll. Werry Crone