Spring naar content

Bucheon

Bucheon, Zuid-Korea, is een stad waar de moderne kunst zoals strips en filmmuziek zich hebben ontwikkeld onder de gemeenteslogan “Special City of Culture.” De stad is de thuisbasis van het Bucheon Philharmonic Orchestra, een van de beste orkesten in Korea, en organiseert het jaarlijkse Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN) onder de thema’s ‘Love’, ‘Fantasy’ en ‘Adventure’. Bucheon wordt ook algemeen erkend als een cartoonstad waar cartoons, strips en animatiefilms een groot deel uitmaken van het culturele weefsel van de stad.

Bucheon is de stad waar een van de meest actieve nachtschoolbeweging van Korea begon in de jaren 70 van de vorige eeuw onder arbeiders die hun studie niet hadden kunnen voortzetten en in plaats daarvan in de fabrieken begonnen te werken. De beweging is voortgekomen uit de wens van werknemers om te blijven leren, zelfs als ze worstelden met hun behoefte aan slaap, en het enthousiasme van universitaire studenten die hen probeerden te helpen opkomen voor hun eigen rechten. Bucheon is dus een stad met een passie voor onderwijs, waar mensen weten dat leren levens kan veranderen. Deze geschiedenis van de nachtschool en de traditie van een leven lang leren resulteerde in Bucheon die toetrad tot het UNESCO Global Network of Learning Cities. Bucheon City leidde het succesvolle bod om in oktober 2017 een UNESCO City of Literature te worden; de eerste in Azië en de eenentwintigste van het prestigieuze netwerk van erkende steden.

 

10 dingen die je moet weten over Bucheon

Vergeleken met zijn korte geschiedenis heeft de stad Bucheon vele beroemde schrijvers voortgebracht. De belangrijkste onder hen zijn Byun Yeongro(1897-1961), de pionier van nieuwe poëzie in Korea; Yang Gui-ja (1955-), auteur van A Distant and Beautiful Place (Wonmidong saramdeul), een baanbrekend werk van de Koreaanse moderne literatuur; en Mok Il-shin (1913-1986), een beroemde auteur van kinderliteratuur, vooral bekend als de tekstschrijver van het geliefde kinderliedje "Jajeongeo" (Bicycle). De stad heeft ook een speciale band met Pearl S. Buck, winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur. Na de Koreaanse oorlog opende de romancier een weeshuis in Bucheon, genaamd Sosa Hope House, om te zorgen voor oorlogswezen en gemixte weeskinderen. The Living Reed: A Novel of Korea is gebaseerd op haar ervaringen in het land. Om de liefde en filantropische geest te herdenken die zij liet zien, herbergt de stad een jaarlijks festival ter ere van haar. Bovendien zijn er meer dan 20 individuele literaire verenigingen en organisaties actief in Bucheon, waaronder de Bucheon Literary Society. Inderdaad, het aantal schrijvers dat in de stad woont, neemt gestaag toe, vanwege de nabijheid van de hoofdstad Seoul.
Bucheon organiseert een aantal literaire festivals ter ere van de schrijvers die verbonden zijn met de stad. Het Boksagol Arts Festival, dat zijn naam ontleent aan de oude naam van de stad, Boksagol (betekenis: "perzikbloesem vallei"), is een viering van alle kunsten. De belangrijkste literaire festivals zijn het Suju Literary Festival, ter herdenking van de pionier van Korea van de nieuwe poëzie Byun Yeongro, wiens pseudoniem Suju was; Neighbours in Wonmi-dong Festival, ter ere van Yang Gui-ja en haar roman met dezelfde titel; en het Pearl Buck Festival, ter nagedachtenis van de Nobelprijswinnaar die een weeshuis voor oorlogswezen in Bucheon stichtte en een roman over Korea schreef. Daarnaast heeft Bucheon verschillende literaire prijzen ingesteld, zoals de Suju Literary Award, Pearl Buck Literary Award en de Bucheon New Writers Award. Er worden stappen ondernomen om de Pearl Buck Literary Award te ontwikkelen tot een internationale onderscheiding op het gebied van literatuur over diaspora en minderheden. De New Writers Award dient als kanaal voor de ontdekking van nieuw literair talent.
Bucheon staat bekend om zijn goed georganiseerde bibliotheeknetwerk, bestaande uit 119 bibliotheken groot en klein die worden beheerd door de stad, maatschappelijke organisaties, scholen en universiteiten. Representatieve samenwerkingsprojecten zijn het interbibliothecair leenstelsel, burgerverenigingen, een campagne om iedereen in dezelfde stad hetzelfde boek te laten lezen, een leesmarathon en boekenfestivals. Bucheon is de enige stad in Korea met een systeem voor het delen van boeken tussen openbare bibliotheken en universiteitsbibliotheken, waardoor het grote publiek gemakkelijk toegang heeft tot universitair onderzoeksmateriaal. De stad biedt ook speciale bibliotheekdiensten voor ouderen, mensen met een handicap, zwangere vrouwen en migranten, een Braille-bibliotheek voor blinden genaamd Haemil Library en een mobiele bibliotheek in de vorm van een bus die boeken naar bewoners in afgelegen gebieden brengt.
Bucheon is misschien een kleine stad, maar toch de thuisbasis van een aantal instellingen voor hoger onderwijs, waaronder the Catholic University of Korea, Seoul Theological University, Bucheon University en Yuhan University. Sungkonghoe University ligt op de grens tussen Bucheon en Seoul. Bovendien, aangezien Seoul slechts 30 minuten met de metro is, kunnen studenten die in Bucheon wonen eenvoudig pendelen naar de 46 universiteiten in de hoofdstad. Bucheon heeft ongeveer 200 basis- en middelbare scholen, waaronder Gyeonggi Arts High School, waar studenten die dromen van een carrière in de kunst lessen volgen in uiteenlopende gebieden. De educatieve faciliteiten van de stad werken in nauwe samenwerking met de gemeentelijke overheid, die een groot deel van haar budget toewijst aan de onderwijssector, met name projecten zoals de Art Valley voor jeugdonderwijs in de kunst en gespecialiseerde cursussen op scholen.
Net als andere steden in Korea, heeft Bucheon ook een snelle industrialisatie in de jaren 1970 gekend. Als satellietstad van Seoul, zag het de ontwikkelingen pieken in de jaren 1990 toen enorme appartementencomplexen werden gebouwd, maar de vooruitgang op basis van industrialisatie en verstedelijking bereikte al snel zijn grenzen. Om een duurzame ontwikkeling te bereiken, nam de stad cultuur aan als basis voor haar beleid voor stadsontwikkeling en bleef ze investeren in cartoons en animaties, en video- en filmproductie om de basis te leggen voor groei in de creatieve industrie. Bucheon is dan ook uitgegroeid tot de leidende culturele stad van Korea, de belangrijkste culturele evenementen en instellingen zijn the Bucheon Philharmonic Orchestra, Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN), Bucheon International COmics Festival (BICOF) en Bucheon International Animation Festival (BIAF).
In Bucheon is de samenwerking tussen het stadsbestuur en de lokale samenleving om de literaire omgeving van de stad te beschermen bijzonder belangrijk. Toen lokale boekhandels door de uitbreiding van online boekhandels geconfronteerd werden met een crisis, maakte de stad het een regel voor openbare bibliotheken om jaarlijks boeken van lokale bedrijven te kopen ter waarde van 115.000 USD per jaar. Vanaf hun kant hebben de boekhandels de Bucheon Bookstore Business Council gevormd en werken samen met de stad om lezen te promoten als een onderdeel van het dagelijks leven. Om de lokale literaire scene te ondersteunen, heeft de stad Bucheon een partnerschap gevormd met Korea's belangrijkste schrijversgroep, de Korean Literary Society. Het organiseert ook literatuurcursussen en schrijfprogramma's in samenwerking met Teachers Who Make a Warm World With Books, een groep die is gespecialiseerd in het onderwijzen en promoten van lezen onder studenten. In lijn met dergelijke bewegingen gelooft de stad dat literatuur kan worden gebruikt om culturele diversiteit en mondiaal burgerschap te bevorderen, en werkt daarom samen met het UNESCO Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (UNESCO APCEIU) om verwante programma's te bieden.
De stad Bucheon heeft nauwe relaties met de East Asia Publishers Conference, een organisatie van uitgeverspecialisten uit Korea, China, Japan, Taiwan, Hong Kong en Okinawa. In 2016, doneerde Okinawa meer dan 10.000 volumes over Okinawa en zijn onderzoek naar vrede aan Bucheon. Bucheon is nu van plan om samen met Okinawa een speciale bibliotheek voor deze materialen op te richten, evenals een Oost-Aziatisch literatuurmuseum met werken uit de hele regio. De East Asia Publishers Conference ondersteunt de aanvraag van Bucheon om toe te treden tot het UNESCO Creative Cities Network als een stad van literatuur en heeft ermee ingestemd samen te werken met de stad om de literaire uitwisseling in Oost-Azië te bevorderen.
Bucheon is bezig geweest met internationale uitwisselingen en samenwerkingen met zeven zustersteden in vijf landen: Harbin en Weihai in China, Okayama en Kawasaki in Japan, Khabarovsk in Rusland, Bakersfield in de Verenigde Staten en Valenzuela op de Filippijnen. Daarnaast werkt de stad samen met Yantai in China en Angoulême in Frankrijk aan projecten om de cartoon- en cultuurindustrie te ontwikkelen. Op het gebied van muziek neemt het Bucheon Philharmonic Orchestra het voortouw in internationale uitwisseling, en in 2016 heeft dit orkest opgetreden in het La Folle Journée de Kanazawa, Japan.
De inwoners van Bucheon spelen een centrale rol in de literaire activiteiten van de stad. Als industriële stad die groeide in de loop van de snelle industrialisatie in Korea, zag Bucheon bijzonder sterke arbeids- en democratiseringsbewegingen toen bleek dat bestaand beleid gebaseerd op ontwikkeling en groei de rechten van werknemers niet beschermde. Werknemers wendden zich tot de nachtschool om hun honger naar onderwijs te bevredigen en zichzelf in staat te stellen hun eigen rechten te beschermen. Dergelijk arbeidsactivisme breidde zich uit tot burgerbewegingen en overlapt met de strijd voor democratisering van de Koreaanse samenleving. Het versterkte handelingsvermogen van de burgers stimuleerde de ontwikkeling van de stedelijke cultuur en het milieu en de verkenning van de kwestie van duurzame stedelijke ontwikkeling. In de bibliotheken en onderwijscentra in Bucheon zijn literaire clubs actief en de stad ondersteunt programma's die burgers helpen hun creatieve vermogens te ontwikkelen sterk.
Bucheon onderscheidt zich van andere steden door zijn strip- en cartoon (manhwa) -industrie. Het Korea Manhwa-inhoudsagentschap in Bucheon is het enige comics promotiebureau in het land. Inspanningen om de cartoonindustrie vanaf eind jaren negentig tot een kernculturele industrie van de stad te koesteren, hebben resultaten opgeleverd en de beleidsondersteuning gaat verder met de Manhwa Creative Studio die kunstenaars residenties en hulp biedt bij het veroveren van overzeese markten. Dankzij het industrie-vriendelijke beleid van de stripwereld woont een derde van alle Koreaanse cartoonisten in Bucheon en dit heeft de creatieve hoofdstad van de stad enorm verbeterd. De cartoonindustrie van Bucheon is nauw verbonden met literatuur. In de Oost-Aziatische literaire traditie waren illustraties een belangrijk hulpmiddel bij het uitleggen van tekst en het helpen van lezers om de inhoud te begrijpen. Deze praktijk van het gebruik van afbeeldingen en het samen uitleggen van tekst is een belangrijke Oost-Aziatische uitgeverstraditie. In de romans en andere literaire werken van Oost-Azië zijn de pagina's in tweeën gedeeld met afbeeldingen bovenaan en onderaan tekst, of tekst op één pagina en illustraties op de tegenoverliggende pagina. De strip- en cartoonindustrie van vandaag wordt beïnvloed door en bouwt voort op deze literaire traditie. Bucheon onderscheidt zich van andere steden door zijn strip- en cartoon (manhwa) -industrie. The in Bucheon is het enige comics promotiebureau in het land. Inspanningen om de cartoonindustrie vanaf eind jaren negentig tot een kernculturele industrie van de stad te koesteren, hebben resultaten opgeleverd en de beleidsondersteuning gaat verder met de Manhwa Creative Studio die kunstenaars residenties en hulp biedt bij het veroveren van overzeese markten. Dankzij het industrie-vriendelijke beleid van de stripwereld woont een derde van alle Koreaanse cartoonisten in Bucheon en dit heeft de creatieve hoofdstad van de stad enorm verbeterd. De cartoonindustrie van Bucheon is nauw verbonden met literatuur. In de Oost-Aziatische literaire traditie waren illustraties een belangrijk hulpmiddel bij het uitleggen van tekst en het helpen van lezers om de inhoud te begrijpen. Deze praktijk van het gebruik van afbeeldingen en het samen uitleggen van tekst is een belangrijke Oost-Aziatische uitgeverstraditie. In de romans en andere literaire werken van Oost-Azië zijn de pagina's in tweeën gedeeld met afbeeldingen bovenaan en onderaan tekst, of tekst op één pagina en illustraties op de tegenoverliggende pagina. De strip- en cartoonindustrie van vandaag wordt beïnvloed door en bouwt voort op deze literaire traditie.