Spring naar content

Uitreiking C.C.S. Crone-stipendia 2018 © Anna van Kooij

Oproep: C.C.S. Crone Stipendia 2019

7 mei 2019

De Gemeente Utrecht nodigt beloftevolle Utrechtse auteurs uit zich aan te melden voor de C.C.S. Crone-stipendia 2019. De stipendia bedragen € 3000,- en zijn bedoeld om een volgende publicatie mogelijk te maken. Proza, poëzie, non-fictie, kinderboeken, columns, alle genres komen in aanmerking. Elk jaar worden maximaal drie stipendia uitgereikt. Ook reikt de Gemeente Utrecht in 2019 de driejaarlijkse C.C.S. Crone-prijs uit, een prijs van € 10.000 voor het gehele oeuvre van een in Utrecht woonachtige auteur.


Procedure C.C.S. Crone-stipendia

Een beloftevolle Utrechtse auteur is:
– een auteur die een contract heeft met een uitgeverij voor een eerste publicatie ofwel reeds één, twee of maximaal drie publicaties op zijn naam heeft staan bij een reguliere uitgeverij.
– een auteur die inwoner is van de gemeente Utrecht of directe omgeving.

Voldoet u aan deze voorwaarden, en wilt u voor het stipendium in aanmerking komen, meld u dan schriftelijk aan vóór 1 juli 2019, 12:00 uur:
Bij voorkeur per e-mail: crone@hetliteratuurhuis.nl
Of per post:
C.C.S. Crone Prijzen Gemeente Utrecht
p/a Het Literatuurhuis
Oudegracht 237
3511 NK Utrecht

Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen, als de volgende informatie is bijgevoegd:
– een motivatie waarom het stipendium bijdraagt aan de publicatie van nieuw werk
– een voorbeeld van eigen werk (poëzie: maximaal 6 kantjes A4 of proza: maximaal 10 kantjes A4. Niet langer!)
De jury geeft voor toekomstige inzenders, met name prozaïsten, nog wel het volgende advies: selecteer zorgvuldig het fragment dat je instuurt ter beoordeling. Een gedicht heeft nu eenmaal als afgerond kunstwerk op zichzelf veel meer zeggingskracht dan een fragment uit een roman. Kies bijvoorbeeld voor een kort verhaal of een afgerond artikel voor je inzending, en als je een stuk uit je roman wilt insturen, kies dan voor het eerste hoofdstuk van je roman of in elk geval een op zichzelf staande passage en/of leid je romanfragment goed in.
– een curriculum vitae met een overzicht van eerdere publicaties of een kopie van een contract met een uitgeverij.
– indien er reeds een of meerdere werken zijn gepubliceerd ontvangt de jury graag minimaal één van deze publicaties meegestuurd met de inzending.
– adres, telefoon en bankrekeningnummer (met een kopie/ printscreen van een bankafschrift als bewijs)

Procedure:
1. Inzenders ontvangen een bevestiging van ontvangst.
2. De organisatie beoordeelt of inzendingen voldoen aan bovengenoemde criteria. Indien dat niet of onvoldoende het geval is, kan een inzending op formele gronden worden uitgesloten van deelname.
3. Uit alle inzendingen wijst de jury maximaal drie laureaten aan. De laureaten worden publiekelijk bekend gemaakt, nadat zij door de organisatie op de hoogte zijn gebracht.
4. De genomineerde auteurs worden uitgenodigd voor en worden geacht aanwezig te zijn bij de uitreiking in november 2019. De datum van de uitreiking zal ten spoedigste aan inzenders worden medegedeeld.
5. Ontvangers van het stipendium verklaren zich bereid met het opnemen van de volgende tekst in de roman, de bundel of de publicatie die met behulp van het stipendium tot stand is gekomen: ‘Voor het schrijven van dit werk ontving de auteur een C.C.S. Crone Stipendium van de gemeente Utrecht.’

De winnaars van de C.C.S. Crone Stipendia 2018 waren Radna Fabias, Hanneke van Eijken en Mia You (zie foto). Meer informatie over eerdere edities en winnaars vindt u hier.


Uitreiking C.C.S. Crone-prijs

In 2019 zal ook de driejaarlijkse C.C.S. Crone-prijs uitgereikt worden, een prijs van € 10.000 voor het gehele oeuvre van een in Utrecht woonachtige auteur. Eerdere winnaars waren bijvoorbeeld Ronald Giphart, Manon Uphoff en Arthur Japin. Onze organisatie beschikt over een bestand met meer dan honderd in Utrecht woonachtige auteurs. Er kan geen werk voor de oeuvreprijs worden ingezonden, maar indien u zich ervan wilt verzekeren dat een bepaalde Utrechtse auteur voorkomt op de groslijst, dan bent u uiteraard welkom zijn of haar naam even in een mailtje aan ons te vermelden.

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar crone@hetliteratuurhuis.nl