Spring naar content

Foto © Jelmer de Haas

Inschrijvingen C.C.S. Cronestipendia 2021 geopend

2 februari 2021

Beloftevolle Utrechtse schrijvers en dichters kunnen tot 1 april hun werk insturen voor een C.C.S. Cronestipendium. De gemeente Utrecht stelt deze stimuleringsprijs à € 3000,- elk jaar beschikbaar aan drie talentvolle auteurs. Lees hier alle informatie over het proces.

Ook voor schrijvers was 2020 een moeilijk jaar: afgezegde optredens, geen boekpresentaties en minder opdrachten. Daarom zijn de gemeente Utrecht en het ILFU zeer verheugd om ook in 2021 weer drie stipendia uit te mogen reiken aan beloftevolle auteurs. Proza, poëzie, non-fictie, kinderboeken, columns; alle genres komen in aanmerking.

De uitreiking van de drie stipendia vindt plaats tijdens het ILFU International Literature Festival Utrecht (23 september – 2 oktober 2021). De jury zal binnenkort bekend worden gemaakt. In 2020 werden de C.C.S. Cronestipendia uitgereikt aan Lisa Weeda, Munganyende Hélène Christelle en Annet Schaap.

 

Utrecht UNESCO City of Literature
Utrecht heeft een lange literatuurgeschiedenis. De stad is woon- en werkplaats van vele schrijvers en dichters onder wie Arthur Japin, Ronald Giphart, Esther Jansma, Ingmar Heytze en Marieke Lucas Rijneveld. Hele generaties groeiden op met Nijntje van Dick Bruna. Het leverde Utrecht de titel UNESCO City of Literature op. Met de stipendia geeft Utrecht beloftevolle schrijvers de ruimte zich verder te ontwikkelen en nieuw werk te publiceren.

 

C.C.S. Cronestipendia voor beloftevolle auteurs
Een beloftevolle Utrechtse auteur is:
– een auteur die een contract heeft met een uitgeverij voor een eerste publicatie ofwel reeds één, twee of maximaal drie publicaties op zijn/haar naam heeft staan bij een reguliere uitgeverij;
– een auteur die inwoner is van de gemeente Utrecht of directe omgeving.

Voldoe je aan deze voorwaarden, en wil je voor het stipendium in aanmerking komen, meld je dan schriftelijk aan vóór 1 april, 12:00 uur.

Bij voorkeur per e-mail: sophie[at]ilfu.com

Ofwel per post:
C.C.S. Croneprijzen Gemeente Utrecht
p/a International Literature Festival Utrecht
Oudegracht 237
3511 NK Utrecht

 

Inzendingen worden alleen in behandeling genomen, als de volgende informatie is bijgevoegd:
– naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum;
– een kopie van een bankafschrift of een bankpas met daarop naam begunstigde, naam bank en het IBAN-nummer;
– een curriculum vitae met een overzicht van eerdere publicaties of een kopie van een contract met een uitgeverij;
– een motivatie waarom het stipendium bijdraagt aan de publicatie van nieuw werk;
– een voorbeeld van eigen werk (poëzie: maximaal 6 kantjes A4 of proza: maximaal 10 kantjes A4 – niet langer!);
NB: De jury geeft voor toekomstige inzenders, met name prozaïsten, het volgende advies: selecteer zorgvuldig het fragment dat je instuurt ter beoordeling. Een gedicht heeft nu eenmaal als afgerond kunstwerk op zichzelf veel meer zeggingskracht dan een fragment uit een roman. Kies bijvoorbeeld voor een kort verhaal of een afgerond artikel voor je inzending, en als je een stuk uit je roman wilt insturen, kies dan voor het eerste hoofdstuk van je roman of in elk geval een op zichzelf staande passage en/of leid je romanfragment goed in.
– indien er reeds een of meerdere werken zijn gepubliceerd ontvangt de jury graag minimaal één van deze publicaties meegestuurd met de inzending. 

 

Procedure
1. Inzenders ontvangen een bevestiging van ontvangst.
2. De organisatie beoordeelt of inzendingen voldoen aan bovengenoemde criteria. Indien dat niet of onvoldoende het geval is, kan een inzending op formele gronden worden uitgesloten van deelname.
3. De inzendingen worden doorgestuurd naar de jury, die in eerste instantie anoniem de voorbeelden van eigen werk leest. Uit alle inzendingen wijst de jury maximaal drie laureaten aan. De laureaten worden publiekelijk bekend gemaakt, nadat zij door de organisatie op de hoogte zijn gebracht.
4. De drie laureaten worden uitgenodigd voor en worden geacht aanwezig te zijn bij de uitreiking tijdens het International Literature Festival Utrecht (23 september – 2 oktober 2021). De datum van de uitreiking zal ten spoedigste aan inzenders worden medegedeeld.
5. Ontvangers van het stipendium verklaren zich bereid met het opnemen van de volgende tekst in de roman, de bundel of de publicatie die met behulp van het stipendium tot stand is gekomen: ‘Voor het schrijven van dit werk ontving de auteur een C.C.S. Cronestipendium van de gemeente Utrecht.’

Meer informatie of vragen? Mail gerust naar sophie[at]ilfu.com.